Algemene voorwaarden bij een Ben Bizzie/Activ-Fun activiteit:

  1. Deelname is op eigen risico;
  2. Molenwaard Actief is niet aansprakelijk bij verlies en/of schade van persoonlijke eigendommen;
  3. Wanneer een deelnemer zich niet aan de gedragsregels, houdt heeft het team van Molenwaard Actief het recht om verdere deelname aan de activiteit op die dag te verbieden;
  4. Ouders/verzorgers van de deelnemer kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer opzettelijk schade toebrengt aan materialen;
  5. Ouders/verzorgers geven bijzonderheden door, zowel medisch als psychologisch wanneer dit van belang is voor het functioneren van het kind. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Denk hierbij een ziektes, doofheid, motorische stoornis, medicijnen ect. Dit kan worden doorgegeven bij het vakje opmerkingen;
  6. Als kinderen meedoen aan een activiteit kunnen er foto’s en/of filmopnames worden gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden op de website, social media kanalen of in een persbericht in de krant. Bij inschrijving geeft u automatisch toestemming voor gebruik van dit materiaal. Indien kinderen of ouders niet akkoord gaan met de foto’s en/of filmpjes die geplaatst zijn kunt u dit aangeven via een mail aan info@molenwaardactief.nl, het beeldmateriaal zal dan meteen verwijderd worden;
  7. Voor deze algemene voorwaarden geeft u automatisch toestemming bij inschrijving;
  8. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen via de website worden gecommuniceerd.